Neuroaxis s.r.o. - vedoucí lékař MUDr. Blanka Štorková, PhD.
Neurologické ordinace
Praha 5 - Zbraslav a Hostivice
IČO 28450108
Neurologická ordinace
U Národní galerie 476 Praha 5-Zbraslav
156 00
a
Neurologická ordinace
Prostřední 796 Hostivice, 253 01
  Praha 5- Zbraslav
tel.: 776 578 881
neuroamb2@email.cz

Hostivice
tel.: 737 688 891
neuroamb@email.cz

V případě, že se nám nedovoláte napište e-mail.
Ordinační doba
ZBRASLAV:
PO: 8.00-12.00 13.00-18.00
ÚT: 8.00-12.00 13.00-16.00
ST: 8.00-12.00 13.00 -18.00
ČT: 8.00-12.00 13.00-15.30
: 8.00-12.00 13.00-15.00
HOSTIVICE:
PO: 8.00-12.00 13.00-18.00
ÚT: 8.00-12.00 13.00-16.00
ST: 8.00-12.00 13.00-18.00
ČT: 8.00-12.00 13.00-15.30
: 8.00-12.00 12.30-15.00

Očkování osob s chronickým onemocněním
Věděli jste?
Očkování osob s chronickým onemocněním

Diagnózy a zdravotní stavy spojené s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

diabetes mellitus (cukrovka) léčená perorálními antidiabetiky nebo inzulinem - diabetes mellitus léčený PAD či inzulinem, který je komplikován alespoň jednou z následujících komorbidit: • ischemická choroba srdeční • arterriální hypertenze • chronická ledvinovou nedostatečnost a po transplantaci • s obezitou či plicním onemocněním • s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou

obezita (BMI > 35 kg/m2) 

závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí) - • idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa • chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa • bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa • cystická fibróza • těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa • bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa • spánkové poruchy dýchání a/nebo respirační nedostatečnost z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolióza, neuromuskulární patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě

závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu - • pacienti v chronickém dialyzačném léčení (hemodialýza a peritoneální dialýza) • nemocní s onemocněním ledvin na imunosupresivní terapii • nemocní se závažným snížením renální funkce (CKD G4 a G5)

závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance - • pacienti s chronickým jaterním onemocněním ve fázi cirhózy či pokročilé fibrózy (bez ohledu na etiologii) • pacienti s chronickým jaterním onemocněním, kteří jsou imunokompromitováni • pacienti s nádory jater a žlučových cest • pacienti s chronickým jaterním onemocněním bez fibrózy či s mírnou fibrózou s obezitou

onkologické onemocnění - • hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie • hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií • pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci

stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně a zápis na čekací listině před transplantací - • nemocní po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně s funkčním štěpem: ledviny (Z940), srdce (Z941), plic (Z942), srdce a plic (Z943), jater (Z944), kostní dřeně, střeva, slinivky břišní, kmenových buněk (Z948) • nemocní v čekacích listinách na tyto transplantace

závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie) - závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce – zejména, ale ne výhradně: • srdeční selháni • ischemická choroba srdeční • chlopenní vady • kardiomyopatie • onemocnění plicní cirkulace • nemocní po plicní embolii

vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky - vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více farmaky

závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění či stav po poškození míchy postihující dýchací systém - • závažné chronické neurologické onemocnění, které je spojeno s rizikem postižení dýchacího svalstva a / nebo s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 - pacienti s nervosvalovými chorobami (choroby periferních nervů a svalů, poruchy nervosvalového přenosu) • pacienti s významným postižením hybnosti bez ohledu na etiologii (cévní, neurodegenerativní, potraumatické i jiné) • pacienti s autoimunitními zánětlivými chorobami postihujícími centrální nebo periferní nervový systém • pacienti s vzácnými chorobami nervového systému (vrozenými nebo získanými) s výše uvedeným rizikem

vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod. - • psychotické poruchy (F2x – schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy). • jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra (PAS) • pacienti s demencí

vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19 - u vzácných onemocnění po dohodě s centrem vysoce specializované péče - jako doporučení lze použít metodiku dostupnou zde: https://www.vzacna-onemocneni.cz/images/dokumenty/ERN/Summary_ERN_COVID-19_Vaccination_DEF_CZ_Final.pdf

léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance) - • pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni pravidelným podáváním imunoglobulinů s.c. nebo i.v. v dávce odpovídající substitučnímu dávkování • pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni dlouhodobou profylaktickou léčbou antibiotiky • pacienti se závažnými chronickými zánětlivými revmatickými onemocněními, která vyžadují dlouhodobé podávání imunosupresivních léků • pacienti s těžkými formami idiopatických střevních zánětlivých onemocnění (IBD) • pacienti s HIV infekcí s laboratorně potvrzenou poruchou buněčné imunity

osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií - v další fázi


Chcete vidět, co Vás čeká?
Poodhalíme Vám roušku medicínského tajemství. V naší fotogalerii můžete vidět vše od našeho vybavení přes Vaše vyšetření až po léčbu Vašeho problému.